numere prime

Un număr prim este un număr natural care are exact doi divizori: numărul 1 și numărul în sine. Restul numerelor care nu sunt prime poartă denumirea de numere compuse.